V dnešní době se každá nemocnice snaží co nejvíce vylepšovat nejen stávající budovy, ale hlavně zařízení a vybavení tak, aby co nejlépe vyhovovalo současným požadavkům. Také stravování v těchto zařízeních prošlo mnoha změnami, vaří se v moderních kuchyních , které odpovídají přísným hygienickým normám a předpisům. I barevné pokoje s novými stolky a pomůckami působí mnohem lépe než dříve.
 

Léčebny a sanatoria

 
V těchto prostorách je také vidět snaha o vylepšování a zároveň o usnadnění práce zaměstnancům. Nově postavené léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty jsou prakticky soběstačné, mají svoji prádelnu, moderní kuchyni a vybavení nejen účelné, ale i esteticky provedené. Je zde dobře patrný důraz na to, aby se tam pacienti cítili co nejlépe.
 

Zařízení v nemocnicích
4 (80%)1